March 01, 2011

The Tale Of S90 Part XI


YANG manis-manis mesti dikhabarkan. Walau cuma kebohongan. Yang maung-maung wajib disembunyikan. Walau suatu kebenaran.

Ah! Mudasir sebahagian bangsa mulia-mulia dari kayangan. Walau setitik pahit tiada mungkin mahu ditelan.

Namun tiadalah harus patut tuan-tuan percaya kepada setiap perihal pengkisahan. Sudah namanya itu hikayat dongengan.

Titirlah gendang hamburlah suara. Palulah canang taburlah kata. Gemparkan semesta dunia peri si empunya cetera ramah berdusta. Oleh kerana hal itulah dia acap tiada dipercaya.

  

Back to TOP